77JOWO News


กลุ่มบริษัท นัมเบอร์วันพลาซ่า จัดกิจกรรมขยับร่างกายหารายได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุ

publish: 2019-10-09 10:03:28

กลุ่มบริษัท นัมเบอร์วันพลาซ่า จัดกิจกรรมขยับร่างกายหารายได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุ


ผู้ว่าฯพิจิตรเร่งช่วยสังคมผู้สูงอายุเริ่มวิกฤตนับวันจะมากขึ้นล่าสุดมีมากถึง104,862คนติดลำดับที่10ของประเทศ

publish: 2018-12-07 21:22:18

สังคมผู้สูงอายุเริ่มวิกฤตนับวันจะมากขึ้นล่าสุดมีมากถึง104,862คนติดลำดับที่10ของประเทศ