77JOWO News


ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ "ในหลวง" ห่วงประชาชน  พระราโชบายให้องคมนตรีลงพื้นที่เกิดอุบัติภัยทุกแห่งในประเทศไทย พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือ

publish: 2019-05-16 08:29:30

ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ "ในหลวง" ห่วงประชาชน มีพระราโชบายให้องคมนตรีลงพื้นที่ทุกครั้งที่มีอุบัติภัยเกิดขึ้นทุกแห่งในประเทศไทย พระราช ทานสิ่งของช่วยเหลือราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2 อำเภอ 6 ตำบล 28 หมู่บ้าน 579 ครัวเรือน หลังประชาชนประสบวาตภัยพายุกระโชกแรงจนบ้านพัง