77JOWO News


ร้องทุกข์ ผู้สื่อ่ข่าวสมาคมนักข่าวจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการร้องขอจากชาวบ้าน บ้านหลุ่งจาน ว่า "อยากให้ช่วยเหลือเร่งด่วน

publish: 2019-07-14 15:30:17

หากไม่สะดวกไปตักเอง ก็จะมีชาวบ้านบางส่วน ที่รับจ้างตักน้ำ โดยคิดราคาต่อ 1 รอบ 150 บาท