77JOWO News


รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง ในพื้นทีชายแดนภาคเหนือ

publish: 2018-10-28 22:38:53

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมคณะ เดินทางติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง ในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 โดยมี พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ให้การต้อนรับ