77JOWO News


ภูมิคุ้มกันยาเสพติด!!เมืองคอนนำนักเรียน กศน.จาก 12 อำเภอ รวม 90 คนเข้าค่ายอบรม ย.อส. รุ่นที่ 2 หวังสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

publish: 2020-02-13 23:09:08

เมืองคอนนำนักเรียน กศน.จาก 12 อำเภอ รวม 90 คนเข้าค่ายอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2 หวังสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเหตุสลดวันต่อต้านยาเสพติดโลก ข้าราชการครูบำราญ หลังออกร่วมกิจกรรมแอโรบิค เกิดเหตุไม่คาดฝัน ช็อคเสียชีวิต ยื้อชีวิตไว้ไม่ทัน

publish: 2019-06-26 20:32:24

ข้าราชการครูบำนาญร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิควันต่อต้านยาเสพติดโลก เกิดช็อคเสียชีวิต คาดหัวใจล้มเหลว


มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด โคราชจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)ประจำปี 2562

publish: 2019-06-26 20:13:19

การจัดกิจกรรมในครั้ง นการรณรงค์สร้างกระแสปลุก จิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมขนประชาชนเยาวชน เข้ามามีสวน ร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดรวมทั้งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาแสพดดรู้การใช้วลาวงให้เกิดประโยชน์


บึงกาฬ ต้านยาเสพติดโลก!! ประชาชนเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

publish: 2019-06-26 19:46:36

บึงกาฬ ต้านยาเสพติดโลก!! ประชาชนเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก


ชาวระนองนับพันร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

publish: 2019-06-26 18:24:02

ผู้ว่าฯระนอง นำข้าราชการและประชาชนชาวระนองนับพันคน ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562


ร่วมต้าน.....พลังมวลชนในจ.สตูลกว่า 3พันคนรวมพลังร่วมต่อต้านยาเสพติดเนื่องวันต่อต้านยาเสพติดโลก

publish: 2019-06-26 18:18:28

สตูลรวมพลังมวลชน มุ่งมั่นขจัดภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก


เชียงรายจัดต้านยาเสพติดชายแดนด้านเมียนมาทลายแหล่งผลิตยาเสพติด

publish: 2019-06-26 16:01:24

เชียงรายจัดต้านยาเสพติดชายแดนด้านเมียนมาทลายแหล่งผลิตยาเสพติด


ชาวสุรินทร์กว่าพันคน ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านยาเสพติด

publish: 2019-06-26 14:00:23

จังหวัดสุรินทร์ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมเนื่องใน”วันต่อต้านยาเสพติดโลก”ประจำปี 2562 เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านยาเสพติด


สธ.เผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก กว่า 32,966 กิโลกรัม (ชมคลิป)

publish: 2019-06-26 13:42:39

สธ.เผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก กว่า 32,966 กิโลกรัม


อบจ.โคราช ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 2 ตำรวจภูธร ภาค 3 และส่วนราชการ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.

publish: 2019-06-26 12:28:54

อบจ.โคราช ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 2 ตำรวจภูธร ภาค 3 และส่วนราชการ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.


ฐานทัพเรือสัตหีบเปิดกิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด

publish: 2019-03-26 19:05:25

ฐานทัพเรือสัตหีบเปิดกิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด


ทีมฟุตบอลหนองคาย ยูไนเต็ด อ.ท่าบ่อ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ชมรมฟุตบอลพันธมิตร จัดการแข่งขัน ฟุตบอล 4 เส้าการกุศล นครว่าน คัพ

publish: 2019-02-03 14:09:26

ทีมฟุตบอลหนองคาย ยูไนเต็ด อ.ท่าบ่อ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ชมรมฟุตบอลพันธมิตร จัดการแข่งขัน ฟุตบอล 4 เส้าการกุศล “นครว่าน คัพ ครั้งที่ 3” รณรงค์ออกกำลังกาย ต้านภัยยาเสพติด


ปกครองหนองคาย... ดึงเยาวชน สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย (กศน.) เป็นแกนนำ “อาสาต้านยาเสพติด”

publish: 2019-01-23 16:20:14

ปกครองหนองคาย... ดึงเยาวชน สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย (กศน.) เป็นแกนนำ “อาสาต้านยาเสพติด”


สุขภาพดีถ้วนหน้า เล่นกีฬาต้านยาเสพติด.. “อาทิตย์ ศรีตะบุตร” อดีตส.ว.หนองคาย เปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลค่ายบกหวาน

publish: 2019-01-19 20:48:20

สุขภาพดีถ้วนหน้า เล่นกีฬาต้านยาเสพติด.. “อาทิตย์ ศรีตะบุตร” อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดหนองคาย เปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลค่ายบกหวาน