77JOWO News


ตามคืนก้อนหิน หลังถูกมือดีลักลอบขุดกว่า 800 เมตร ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย พร้อมสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรบ้านถ้ำลอด ช่วยกันอนุรักษ์

publish: 2019-03-14 22:13:31

คืนก้อนหินให้แม่น้ำสร้างระบบนิเวศให้คืนมาเหมือนเก่า ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกให้ราษฎรบ้านถ้ำลอด ช่วยกันอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้จากธรรมชาติ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน