77JOWO News


เสวนาปฎิรูปที่ดินป่าสัมปทาน 16 ปี ที่รอคอย (มีคลิป)

publish: 2019-10-27 18:55:29

เสวนาปฎิรูปที่ดินป่าสัมปทาน 16 ปี ที่รอคอยแต่สุดท้ายก็ต้องร้องเพลงรอกันต่อไป


แบบนี้ก็ได้เหรอ ชาวบ้านปางควายบ้านดงเจริญรวมตัวคัดค้านรังวัดที่ดิน 187 ไร่ ทับซ้อนที่วัดและถนน

publish: 2018-10-23 11:59:53

แบบนี้ก็ได้เหรอ..!!ชาวบ้านปางควายบ้านดงเจริญรวมตัวคัดค้านรังวัดที่ดิน 187 ไร่ ทับซ้อนที่วัดและถนน