77JOWO News


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดพิธีลงนามความร่วมมือศูนย์พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์

publish: 2019-09-11 01:23:10

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดพิธีลงนามความร่วมมือศูนย์พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์


โคราชจัดใหญ่งานเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม

publish: 2019-09-06 16:50:28

Korat Organic Outlet จัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ที่ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายนนี้


จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตร

publish: 2019-03-14 22:12:27

จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตร


ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย จ.ศรีสะเกษ ลุยพบชาวเยอประกาศแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำและปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร

publish: 2018-12-27 21:38:20

ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย จ.ศรีสะเกษ ลุยพบชาวเยอประกาศแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำและปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร


ศรีสะเกษเปิดชิม ชม ช๊อป ตลาดเกษตรกรรมโพธิ์ ตลาดผลผลิตทางการเกษตร

publish: 2018-11-30 23:49:20

ศรีสะเกษเปิดชิม ชม ช๊อป ตลาดเกษตรกรรมโพธิ์ ตลาดผลผลิตทางการเกษตร


ความเชื่อสุดเหลือเชื่อ ชาวบ้านใช้วิธี "ปักกำ" ป้องกันพืชผลถูกขโมย ที่ผู้เฒ่าผู้แก่ทำมาในอดีตแต่ได้ผล

publish: 2018-11-13 12:57:25

ชาวบ้านในจ.สงขลา ยังคงใช้วิธี”ปักกำ”ในการป้องกันพืชผลทางการเกษตรถูกขโมย ซึ่งเป็นวิธีการที่ผู้เฒ่าผู้แก่ทำมาในอดีตเพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นเจ้าของ ปรากฏว่าได้ผลเพราะโจรสมัยนี้ไม่กลัวตำรวจแต่จะกลัวสิ่งลี้ลับไม่กล้าเข้าไปขโมย


ชาวบ้าน ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว โคราช รวมตัวทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชผลทางการเกษตรของชุมชนเป็นงานอดิเรก สร้างรายได้ให้ชุมชน

publish: 2018-11-08 10:44:01

ชาวบ้าน ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว โคราช รวมตัวทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชผลทางการเกษตรของชุมชนเป็นงานอดิเรก สร้างรายได้ให้ชุมชน


จ.อุดรฯ จัดมหกรรมเกษตรปลอดภัย สบายดี อีสานกรีน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสร้างความเข้มแข็ง และการเจริญเติบโตความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

publish: 2018-08-06 22:37:45

จ.อุดร จัดมหกรรมเกษตรปลอดภัย สบายดี อีสานกรีน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสร้างความเข้มแข็ง และการเจริญเติบโตความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน