77JOWO News


นายก นก” ถือฤกษ์ 09.39 น. ทำบุญสำนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคล

publish: 2019-03-23 10:15:22

นายก นก” ถือฤกษ์ 09.39 น. ทำบุญสำนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคล


สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีทำบุญเปิดสำนักงานคลัง หลังจากได้ปรับปรุงสำนักงานใหม่ ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ

publish: 2018-10-19 18:08:44

สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลเปิดสำนักงานคลัง หลังจากได้ปรับปรุงสำนักงานใหม่