77JOWO News


ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

publish: 2019-09-27 14:09:16

ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า


ลุยล่อจับเจ้าจ๋อในวัดเขาแก้ววิเชียรเมืองคอนกว่า500 ตัวเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อ“ไวรัสซิกา”-ฉีดยาทำหมันควบคุมประชากรเพิ่มขึ้นรวดเร็ว

publish: 2019-07-30 11:31:24

กรมอุทยานสัตว์ป่า ฯจับมือศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลุยจับจ๋อกว่า 500 ตัวตรวจเชื้อเชื่อไวรัสชิกาพร้อมฉีดยาทำหมันควบคุมการเพิ่มประชากรลิง-เผยประวัติวัดเป็นวัดเก่าแก่แหล่งศึกษาธรรมชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ


แก้ปัญหาหมาจรจัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ลุยจับสุนัขแมวจรจัดทำหมัน

publish: 2019-07-21 10:56:27

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ลุยจับสุนัขแมวจรจัดทำหมัน


ต้องจับทำหมัน..!ลิงอาละวาด โรงเรียน ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก เร่งจับทำหมัน

publish: 2019-07-20 22:56:01

ลิงอาละวาด โรงเรียน ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก เร่งจับทำหมัน


สัตหีบลดประชากรลิงค่ายกรมหลวงชุมพรจับทำหมัน300ตัว

publish: 2019-07-09 16:02:53

สัตหีบลดประชากรลิงค่ายกรมหลวงชุมพรจับทำหมัน300ตัว


รณรงค์ฉีดวัคซีน ทำหมัน หมา แมว เฉลิมพระเกียรติวันพระราชสมภพสมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช

publish: 2019-07-04 16:58:44

ปศุสัตว์จังหวัดตรังจัดกิจกรรมร่วมใจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า


อธิบดีธัญญา สั่งผอ.ชัยวัฒน์ เร่งทำหมัน คุมประชากรลิงกว่า 500 ตัว ก่อกวนแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน

publish: 2019-07-04 15:03:29

คุมประชากรลิง..อธิบดีธัญญา สั่งผอ.ชัยวัฒน์ บูรณาการระดมเจ้าหน้าที่3สำนักบริหารฯ เร่งทำหมันควบคุมประชากรลิง กว่า500ตัว ก่อกวนแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน ชาวบ้านสบายใจลิงไม่เพิ่มจำนวน


ศรีสะเกษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เร่งทำหมันลิงกว่า 500 ตัว อ.ราษีไศล หวังควบคุมประชากรลิง (ชมคลิป)

publish: 2019-07-03 12:38:02

ศรีสะเกษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เร่งทำหมันลิงกว่า 500 ตัว อ.ราษีไศล หวังควบคุมประชากรลิงลดปัญหาภัยคุกคามกับชุมชนเมืองได้อย่างถูกวิธีและสามารถหยุดการแพร่กระจายเชื้อโรคระบาดบางตัวได้ด้วย


ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูน เคลื่อนที่ "

publish: 2019-05-24 17:36:41

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูน เคลื่อนที่ " โดยให้บริการ ผ่าตัด ทำหมัน สุนัข และแมว ของประชาชน ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง


เทศบาลเมืองคอน เร่งฉีดวัคซีนและทำหมัน สุนัขและแมว พร้อมฉีดวัคซีน ทำหมัน ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค

publish: 2019-04-26 16:27:37

เทศบาลเมืองคอน เร่งฉีดวัคซีนและทำหมัน สุนัขและแมว พร้อมฉีดวัคซีน ทำหมัน ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค


สัตหีบประชาชนนำสุนัขแมวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันฟรี

publish: 2019-04-02 12:29:05

สัตหีบประชาชนนำสุนัขแมวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันฟรี


คนรักสัตว์ แห่นำสัตว์เลี้ยงลงทะเบียนตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

publish: 2019-03-12 20:07:04

ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สัตว์เลี้ยง ต้องปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า


เร่งดำเนินการ ใช้ยาสลบจับสุนัขจรจัด ในบ่อขยะคัดแยก ทำหมันหยุดการขยายพันธุ์

publish: 2018-12-26 10:11:02

เร่งดำเนินการใช้ยาสลบจับสุนัขจรจัดในบ่อขยะคัดแยกทำหมันหยุดการขยายพันธุ์


ปศุสัตว์ชัยนาท จับสุนัขจรจัดทำหมัน-ฉีดวัคซีน หลังมีข่าวพบสุนัขจรจัดกว่า 1,000 ตัว อาศัยบ่อขยะหากิน สภาพผอมโซจนชาวบ้านหวั่นเกิดโรคระบาด

publish: 2018-12-12 15:42:18

ปศุสัตว์ชัยนาท ลงพื้นที่บ่อขยะเขาพลอง จับสุนัขจรจัดทำหมัน-ฉีดวัคซีน หลังมีข่าวพบสุนัขจรจัดกว่า 1,000 ตัว อาศัยบ่อขยะหากิน สภาพผอมโซ หวั่นเกิดโรคระบาด(คลิป)