77JOWO News


PEA จับมือผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสาร จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม พร้อมกันทั่วประเทศ

publish: 2019-09-26 00:51:39

2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง จัดพิธีเปิดงานการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 74 ทั่วประเทศ โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง และ คณะผู้บริหารส่วนราชการ ร่วมเป็นประธาน ในพิธี


ปทุมธานี PEAและผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสารkickoffจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม

publish: 2019-09-25 16:13:57

ปทุมธานี PEAและผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสารkickoffจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม