77JOWO News


คึกคัก นักท่องเที่ยวชาวพุทธแห่ทำบุญถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน วัดศิมาลัยทรงธรรม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

publish: 2019-07-14 15:39:37

คึกคัก นักท่องเที่ยวชาวพุทธแห่ทำบุญถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน วัดศิมาลัยทรงธรรม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


เริ่มแล้ว!! “งานบ้าน ธอส. เอ็กซ์โป @ นครราชสีมา” ปี 2562

publish: 2019-07-12 20:20:07

"นอกจาก 3 โซนหลักแล้ว ภายในงาน ธอส. เอ็กซ์โป ยังมีโซนอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ทั้งบรรดาผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่ร่วมกันนำโครงการที่อยู่อาศัยใหม่มาจัดทำโปรโมชั่นทั้งลดราคาหรือแจกของสมนาคุณสุดพิเศษให้แก่ลูกค้า ที่จองซื้อภายในงานเท่านั้น โครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติเพื่อผู้มีรายได้น้อย บริการตรวจข้อมูลเครดิตให้แก่ประชาชนที่รับผลได้ทันทีกับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด


ผวจ.โคราชลงพื้นที่ช่วยเหลือ “น้องพราว” เด็กหญิงอายุ 1 ปี ไร้มือ-เท้า อ้าปากไม่ได้

publish: 2019-07-06 15:39:29

ตอนแรกคลอดออกมาคุณหมอก็ตกใจ ไม่ยอมเอามาให้ดู พอเห็นหน้าลูกครั้งแรกก็ตกใจ แต่ก็ดีใจที่มีเขา


กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ท้าประลองฝีมือเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 28 ระดับภาค สู่เวทีโลก

publish: 2019-07-06 10:18:56

เพื่อสานต่อพระปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9


กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา จัดการแข่งขันระดับภาคคัดยอดฝีมือมือสู่สากล

publish: 2019-07-04 21:02:11

ซึ่งผู้ที่ชนะจะได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้ 1. การแข่งขันประเภททีมเยาวชน -เหรียญทอง รางวัลละ 20,000 บาท -เหรียญเงิน รางวัลละ 12,000 บาท -เหรียญทองแดง รางวัลละ 6,000 บาท 2. การแข่งขันประเภทเยาวชน -เหรียญทอง รางวัลละ 10,000 บาท -เหรียญเงิน รางวัลละ 6,000 บาท -เหรียญทองแดง รางวัลละ 3,000 บาท


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมฉลองครบรอบ 66 ปี จัดงานมหกรรม “บ้าน ธอส. เอ็กซ์โป” ปี 2562

publish: 2019-07-03 16:08:58

โปรโมชั่นกิจกรรม 1) โซนสินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบียดำ ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเ ท่ากับ2.85% ต่อปื ปีที่ 2อัตราดอกเบี้ย เท่ากับMRR350% ต่อปี(3.25%) ปีที่3อัตราดอกเบี้ยเ ท่ากับ MRR3.00%ต่อปี (3.75%) -ปีที่4จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีลูกค้าสวัสติการ MRR-1% ต่อปี


เปิดงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่องประจำปี 2562

publish: 2019-07-02 18:29:41

ในงานนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนและการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนหลายหน่วยงาน มีการออกร้านและหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ความรู้และประโยชน์แก่ผู้ที่มาเที่ยวชมงาน


ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 นครราชสีมา ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคมประจำปีงบประมาณ 2562

publish: 2019-06-28 10:53:26

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับโรงเรียนสอนธัชพลตัดผมสตรีและบุรุษและหน่วยงานอื่นๆอีกมากมาย ที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการให้การสนับสนุนด้านวิชาชีพให้กับเด็กภายในศูนย์ฝึก


วางยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน โคราชจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5 เช่น จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ สุรินทร์ และจังหวัดนครราชสีมา

publish: 2019-06-25 19:59:26

การจัดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5 ครั้งนี้นอกจากการนำเสนอผลงานดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดในรอบเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน 2562แล้วยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปฏิบัติงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจสำคัญชาติจังหวัดเป็นไปตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านของสภากาชาดไทย


สายบุญไม่ควรพลาด คำชะโนดวังน้ำเขียวแหล่งท่องเที่ยวแห่งความศรัทธา

publish: 2019-06-25 08:42:50

สายบุญไม่ควรพลาด “พุทธอุทยานวังน้ำเขียว” ที่ถูกสมญานามว่าเป็น "คำชะโนดโคราช" หรือ คำชะโนดแห่งวังน้ำเขียว


คนโคราชทั้ง 32 อำเภอหาอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นหรือประจำอำเภอ ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยถอดรหัส4DNA

publish: 2019-06-24 16:18:07

โครงการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมด้วยศาสตร์ถอดรหัส4DNA เพื่อการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาอย่างยั่งยืนประจำปีพ.ศ. 2562


ชาวโคราชกว่า 4,000 คน ร่วม “วิ่ง-ปั่นสู้…เพื่อกู้ภัย” หารายได้จัดซื้ออุปกรณ์กู้ชีพ -กู้ภัย

publish: 2019-06-23 18:14:42

เพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัย เพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการอาสาสมัครกู้ภัยฮุก 31 และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ


เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครบุรี รุดช่วยชาวบ้านจับงูตัวเขื่องเกือบ 2 เมตร หลังพยายามเลื้อยเข้าบ้าน (คลิป)

publish: 2019-06-23 12:16:22

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครบุรี รุดช่วยชาวบ้านจับงูตัวเขื่องเกือบ 2 เมตร หลังพยายามเลื้อยเข้าบ้าน


ถนนจิตอาสาพระราชทานร่วมใจครบุรี สร้างโอกาสชาวสวนโคราชให้เป็นที่รู้จัก ออร์เดอร์สั่งจองผลไม้เพียบ (คลิป)

publish: 2019-06-23 10:20:15

ถนนจิตอาสาพระราชทานร่วมใจครบุรี สร้างโอกาสชาวสวนโคราชให้เป็นที่รู้จักออร์เดอร์สั่งจองผลไม้เพียบ


รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี ม.ราชภัฏนครราชสีมา

publish: 2019-06-22 00:42:31

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา