77JOWO News


นพค.11 จัดโครงการเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน

publish: 2019-02-13 23:39:45

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดโครงการเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด พื้นที่ตำบลลิ่นถิ่นอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา


นพค.11 จัดโครงการอบรมป้องกันไฟป่า แก้ปัญหาไฟป่า ลดภาวะฝุ่นละออง

publish: 2019-02-11 19:17:25

กาญจนบุรี... นักรบสีน้ำเงิน นำโดย พ.อ.ปริติ กุมภิรัตน์ ผบ.นพค.11 จัดโครงการอบรมป้องกันไฟป่า แก้ปัญหาไฟป่า ลดภาวะฝุ่นละออง


ชาวไทรโยคเฮลั่น กว่าพันครอบครัวรอดพ้นวิกฤต น้ำลดประปาใช้ได้ นพค.11 ส่งรถประปาช่วย

publish: 2018-08-08 18:49:58

น้ำลดแล้ว..ชาวไทรโยคกว่าพันครอบครัวรอดวิกฤติ ไม่มีน้ำประปาใช้ หลังน้ำลดระดับเครื่องสูบน้ำใช้ได้ ด้านผบ.นพค.11 ส่งรถประปาผลิตน้ำดื่มน้ำใช้ช่วยเหลือชาวบ้านผบ. นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน นพค.11

publish: 2018-06-22 16:31:15

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.77jowo.com