77JOWO News


OTOP นวัตวิถี !!คนเมืองคอนและนักท่องเที่ยวแห่เที่ยวชมงาน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สานสัมพันธ์ 4 นราธิวาสเยือนภาค เยือนเมืองลิกอร์

publish: 2018-09-19 12:18:32

คนเมืองอนและนักท่องเที่ยวแห่เที่ยวชมงาน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สานสัมพันธ์ 4 นราธิวาสเยือนภาค เยือนเมืองลิกอร์-คาดเงินสะพัดเกิน 10 บ้านบาท


พายุมังคุดแผลงฤทธิ์ เกิดฝนตกถนนลื่น รถตู้สปก.นราธิวาส เกิดเสียหลักแหกโค้ง 100 ศพ สาหัส 6

publish: 2018-09-16 12:23:06

ชุมพร-160961-ฝนตกลื่น ตู้สปก.นราธิวาสแหกโค้ง100ศพ สาหัส6


เชิญชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 17-26 กันยายน นี้

publish: 2018-09-14 22:05:09

นราธิวาสเชิญชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 17-26 กันยายน 2561 นี้ ปีนี้ทุกกองงานพร้อมใจจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา เผยแพร่ของดีเมืองนราธิวาสความภาคภูมิใจของชาวนรา ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย


นราธิวาส เปิดโครงการเปิดตัวตลาดนัดชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนท่องเที่ยว ตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี

publish: 2018-09-11 23:27:20

นราธิวาส เปิดโครงการเปิดตัวตลาดนัดชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนท่องเที่ยว ตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี


อลังการ!! งาน "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" โชว์ขบวนช้างย้อนตำนานขุนละหาร

publish: 2018-09-08 15:08:56

นราธิวาสจัดใหญ่งานมหกรรมวัฒนธรรมชุมชนขุนละหาร ภายใต้กิจกรรมการเปิดตัว "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" โชว์ขบวนช้างย้อนตำนานขุนละหาร และนำเสนอวิถีชีวิต วัฒนธรรมโบราณของคนในพื้นที่สู่สาธารณะชน


อบต.โคกเคียนจัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงเพื่ออนุรักษ์ประเพณีและสร้างความสันติสุขในพื้นที่

publish: 2018-09-03 09:57:51

อบต.โคกเคียนจัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงเพื่ออนุรักษ์ประเพณีและสร้างความสันติสุขในพื้นที่อำเภอเมือง จ.นราธิวาส จัดการแข่งขันกีฬาสี เพื่อสร้างความสามัคคีและมิตรภาพ ของส่วนราชการมีสุขภาพที่ดี

publish: 2018-07-21 13:30:45

อำเภอเมืองนราธิวาสจัดการแข่งขันกีฬาสีเพื่อสร้างความสามัคคีและมิตรภาพของส่วนราชการมีสุขภาพที่ดี


ชาวนราธิวาสรวมพลังจิตอาสาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ “

publish: 2018-07-20 20:11:56

ชาวนราธิวาสรวมพลังจิตอาสาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ “


เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด KALUWONUEA CAP 2018 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

publish: 2018-07-18 16:54:18

เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด KALUWONUEA CAP 2018 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และสร้างความสามัคคีในชุมชน


ชาวเกษตรกรปลูกยางพารา อ.ระแงะ ได้เฮ หลัง อบต.ผุดไอเดียร์ นำน้ำยามพาราในพื้นที่ เตรียมสร้างสาธารณประโยชน์ ระดม อบต.ข้างเคียงรับฟังการบรรยาย

publish: 2018-07-18 16:50:51

ชาวเกษตรกรปลูกยางพารา อ.ระแงะ ได้เฮ หลัง อบต.ผุดไอเดียร์ นำน้ำยามพาราในพื้นที่ เตรียมสร้างสาธารณประโยชน์ ระดม อบต.ข้างเคียงรับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้รู้ เพื่อยกระดับราคาน้ำยางตกต่ำ สร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้นเท่าตัว