77JOWO News


นายกนักประดิษฐ์ฯ ห่วงทรัพย์สินทางปัญญาไทย ถูกละเมิดเสียหายยับเยิน จากผู้ไม่ได้สร้างสรรค์ ชี้ยุคนี้ละเมิดได้ง่ายมาก

publish: 2019-11-11 10:15:47

นายกนักประดิษฐ์ฯ ห่วงทรัพย์สินทางปัญญาไทย ถูกละเมิดเสียหายยับเยิน จากผู้ไม่ได้สร้างสรรค์ ชี้ยุคนี้ละเมิดได้ง่ายมาก - แนะปลูกฝังเยาวชนไทย ให้เคารพในสิทธิของผู้อื่น พร้อมเร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา


นายกนักประดิษฐ์ฯเตรียมเปิดโครงการ ‘Young Creative Awards 2020’ - หวังเยาวชน ส่งผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างผู้ประกอบกการ (Start Up) รายใหม่

publish: 2019-09-30 14:10:45

นายกฯ นักประดิษฐ์ฯ’ เตรียมเปิดโครงการ  ‘Young Creative Awards 2020’ - หวังเยาวชน ส่งผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ - เผยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการ (Start Up) รายใหม่ และเน้นให้รู้จักรักษาหวงแหนทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง