77JOWO News


โคโยตี้ที่เต้นในบ่อตกกุ้ง ย่านบางพลี เจ้าหน้าที่จ่อดำเนินคดี

publish: 2019-09-28 08:48:08

โคโยตี้ที่เต้นในบ่อตกกุ้ง ย่านบางพลี เจ้าหน้าที่จ่อดำเนินคดี


ไอเดียร์เก๋!?เจ้าของบ่อตกกุ้งไอเดีเก๋จัดโคโยตี้มาเต้นให้ลูกค้าคลายเครียดตอนตกกุ้งในบ่อเป็นการสร้างสีสันเรียกลูกค้าในวันเปิด(มีคลิป)

publish: 2018-09-02 12:31:27

ไอเดียร์เก๋!?เจ้าของบ่อตกกุ้งไอเดีเก๋จัดโคโยตี้มาเต้นให้ลูกค้าคลายเครียดตอนตกกุ้งในบ่อเป็นการสร้างสีสันเรียกลูกค้าในวันเปิด