77JOWO News


เริ่มแล้วการแข่งขันวัวเทียม กีฬาของลูกผู้ชายเมืองเพชร

publish: 2019-01-24 17:09:28

เริ่มแล้วการแข่งขันวัวเทียม กีฬาของลูกผู้ชายเมืองเพชร


เกษตรกรหนุ่มบ้านลาด วังสะพุง สู้ราคาอ้อยตกต่ำไม่ไหว ไถทิ้งเรียบ เปลี่ยนไปปลูกกาแฟ เปิดร้านขาย-สร้างแบรนด์เอง รายได้ดีกว่า 4 เท่าตัว (ชมคลิป)

publish: 2019-01-07 14:39:45

เกษตรกรหนุ่มบ้านลาด วังสะพุง สู้ราคาอ้อยตกต่ำไม่ไหว ไถทิ้งเรียบ เปลี่ยนไปปลูกกาแฟ เปิดร้านขาย-สร้างแบรนด์เอง รายได้ดีกว่า 4 เท่าตัว



สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ อันซีนเพชรบุรี ทุ่งบัวแดงบานสะพรั่งยามเช้า

publish: 2018-11-18 13:41:30

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ อันซีนเพชรบุรี ทุ่งบัวแดงบานสะพรั่งยามเช้า