77JOWO News


สนง.ปชส.อุตรดิตถ์จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการเลือกตั้งตามโครงการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง

publish: 2019-05-21 22:47:51

สนง.ปชส.อุตรดิตถ์จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งตามโครงการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๒

publish: 2019-03-01 16:35:55

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๒