77JOWO News


ชาวนาชัยนาทเฮ รับประกันราคาข้าว เร่งไถนาปลูกข้าวรอบใหม่ หวังเก็บขายทันเปิดโครงการ ส่วนภัยแล้งยังไม่คลี่คลาย ระดมสูบน้ำป้องกันข้าวตาย (คลิป)

publish: 2019-08-20 10:45:23

ชาวนาชัยนาท เฮรับโครงการประกันราคาข้าว เร่งไถนาปลูกข้าวรอบใหม่ หวังเก็บขายทันเปิดโครงการ แต่ยังหวั่นถูกพ่อค้าตัดราคาเรื่องความชื้น ขณะที่สถานการณ์ภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำทำนา ยังไม่คลี่คลาย หน่วยงานหลายฝ่ายยังต้องระดมสูบน้ำช่วยนาข้าวต่อเนื่อง