77JOWO News


วัดห้วยหลาดจัดพิธีลอดซุ้มประตูป่าประเพณีเก่าแก่แห่งเดียวของสงขลาเฉพาะวันวิสาขบูชา

publish: 2019-05-18 16:26:02

บรรยากาศวันวิสาขบูชาประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้าร่วมพิธีลอดซุ้มประตูป่าที่วัดห้วยหลาดในอ.รัตภูมิ จ.สงขลา นับพันคนซึ่งจัดขึ้นเฉพาะในวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งตรงกับ "วันวิสาขบูชา" เท่านั้นและจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่66 และยังได้สรงน้ำหลวงปู่สีมั่น เทพอินโท ซึ่งเป็นพระสงฆ์ในยุคเดียวกับหลวงปู่ทวด เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย