77JOWO News


จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตร

publish: 2019-03-14 22:12:27

จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตร


โกหกทั้งเพ ประชุมแก้ประมงผิดกฎหมาย“มาโนช”โวยลั่นกีดกันไม่ให้เข้าร่วมประชุม รับความจริงไม่ได้ แนะเลิก“ปากพนังโมเดล”แค่ภาพลวงตา

publish: 2018-08-08 00:20:34

เมืองคอนประชุมแก้ประมงผิดกฎหมายไร้เงานายกประมงชายฝั่ง-“มาโนช”โวยลั่นกีดกันรับความจริงไม่ได้-แนะยุติ“ปากพนังโมเดล”แค่ภาพลวงตาขี้หกทั้งเพ-แฉเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย 11 ชนิดเกลื่อนอ่าวปากพนัง-เผยเรียกร้องต่อสู้ยาวนานจนถูกเจ้าหน้าที่เรือตรวจการณ์ประมงตามไล่ล่าเอาชีวิต


ทัพเรือภาค 1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อความมั่นคงสร้างความคุ้นเคยระดับผู้ปฏิบัติ

publish: 2018-07-20 10:19:19

ทัพเรือภาค 1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อความมั่นคงสร้างความคุ้นเคยระดับผู้ปฏิบัติ