77JOWO News


ประธานกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ศรีสะเกษ ช่วยเด็กก้าวพลาดให้เป็นคนดีคืนสู่สังคม

publish: 2019-10-08 19:39:16

ประธานกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ศรีสะเกษ ช่วยเด็กก้าวพลาดให้เป็นคนดีคืนสู่สังคม


ประธานกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจ จ.ศรีสะเกษ มอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารแก่คนไร้ที่พึ่่ง ปรือใหญ่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

publish: 2019-02-23 13:32:03

ประธานกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจ จ.ศรีสะเกษ มอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารแก่คนไร้ที่พึ่่ง ปรือใหญ่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล