77JOWO News


“ประภัตร” ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์โรคไหม้คอรวงข้าว ที่ จ.สุรินทร์ หลังเกิดการระบาดหนัก พร้อมสั่งการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที

publish: 2019-11-06 22:13:42

“ประภัตร” ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์โรคไหม้คอรวงข้าว ที่ จ.สุรินทร์ หลังเกิดการระบาดหนัก พร้อมสั่งการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่


“ประภัตร” รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จ.ร้อยเอ็ด พร้อมประกาศเตรียมช่วยเหลือหลังน้ำลด

publish: 2019-09-22 21:04:38

ประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศเตรียมช่วยเหลือหลังน้ำลด เจาะน้ำบาดาล ให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อยและเลี้ยงโคขุนเพื่อขายสร้างรายได้ให้เกษตรกร


ชาวบ้านแห่รับของแจกงานวันเกิด ประภัตร อดีตรัฐมนตรีเกษตร คึกคัก

publish: 2018-08-02 00:45:17

ชาวบ้านแห่รับของแจกงานวันเกิด ประภัตร อดีตรัฐมนตรีเกษตร คึกคัก