77JOWO News


ปิดฉากลงอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางนักท่องเที่ยวนับพันที่มาชมในรอบชิงชนะเลิศ ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ที่ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

publish: 2019-10-27 21:23:39

ปิดฉากลงอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางนักท่องเที่ยวนับพันที่มาชมในรอบชิงชนะเลิศ ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ที่ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ (ชมคลิป)