77JOWO News


จับไปปล่อยแล้ว ช่อนอเมซอนยักษ์ หลังจากมีคนจับได้จากจากสระน้ำภายในวัดพระเจ้าทันใจ

publish: 2019-09-04 15:16:56

หลังจากมีคนนำปลาช่อนอเมซอนซึ่งจับได้จากจากสระน้ำภายในวัดพระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง นำขึ้นรถกระบะแล้วนำไปปล่อยในสวนสาธารณะหนองกระทิง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง และมีการถ่ายภาพลงในเฟซบุ๊ค จนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตในโลกสังคมออนไลน์เมื่อประมาณเดือนกุทภาพันธ์ 62 ที่ผ่านมา


ประมงลำปางเตรียมหารืออบจ.วางแผนจับปลาช่อนอเมซอน หลังมีคนจับจากวัดนำปล่อยสระน้ำหนองกระทิง

publish: 2019-02-06 21:04:40

โลกโชเชี่ยวแชร์ภาพขณะที่มีคนนำปลาช่อนอเมซอน ที่จับได้จากจากสระน้ำภายในวัดพระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง น้ำหนักกว่า 150 กิโลกรัมนำขึ้นรถยนต์แล้วนำไปปล่อยในสวนสาธารณะหนองกระทิง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง