77JOWO News


ครู-นักเรียน สร้างมิติใหม่ การปลุกเพื่อนไปโรงเรียน ยกวงดุริยางค์บรรเลงถึงหน้าบ้าน

publish: 2019-01-15 10:03:00

ครู-นักเรียน สร้างมิติใหม่ การปลุกเพื่อนไปโรงเรียน ยกวงดุริยางค์บรรเลงถึงหน้าบ้าน


วินาทีแสนเศร้า!! เด็กน้อยชาวเขาเปาโลหวังช่วยเพื่อน...ท่ามกลางเพลิงที่ลุกไหม้...แต่ต้องจบชีวิต เพราะควันไฟ ก่อนเผยว่าบางรายไม่มีแม้พ่อแม่

publish: 2018-07-18 16:27:05

สังเวยไฟไหม้เด็กดีอีกราย ที่แสดงความกล้าหาญช่วยเพื่อนจนตัวเองต้องจบชีวิต เพื่อให้เหล่าเพื่อนๆที่มูลนิธิสอยู่รอดตาย