77JOWO News


ศรีสะเกษ เชิญเที่ยวชมเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ผู้แทน 16 ประเทศร่วม 300 คน จัดมาให้ชมที่วัดสระกำแพงใหญ่

publish: 2019-01-12 15:29:33

ศรีสะเกษ เชิญเที่ยวชมเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ผู้แทน 16 ประเทศร่วม 300 คน จัดมาให้ชมที่วัดสระกำแพงใหญ่