77JOWO News


ฝนตกหนักปริมาณน้ำฝน ส่งผลน้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ หลายพื้นที่พังงา หลายครัวเรือนรับผลกระทบแล้ว

publish: 2019-06-23 14:09:09

ฝนตกหนักปริมาณน้ำฝนส่งผลน้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ หลายพื้นที่พังงา หลายครัวเรือนรับผลกระทบแล้ว