77JOWO News


อธิบดีธัญญา ติวเข้มเปิดโครงการฝึกอบรม เสริมสมรรถนะผู้นำหน่วยดับไฟป่า

publish: 2019-07-23 17:41:59

เสริมสมรรถนะ...อธิบดีธัญญาติวเข้ม รับมือไฟป่า จัดโครงการฝึกอบรม พร้อมรับมือไฟป่าเสริมสมรรถนะผู้นำหน่วยดับไฟป่า 13ศูนย์ 133 สถานี