77JOWO News


ปปส.ภ.1 ร่วมฝ่ายปกครองตรวจค้นเป้าหมายจับผู้ต้องหาพร้อมยาบ้ายาไอซ์

publish: 2019-04-04 12:15:33

ปทุมธานีปปส.ภ.1ร่วมฝ่ายปกครองตรวจค้นเป้าหมายจับผู้ต้องหาพร้อมยาบ้ายาไอซ์