77JOWO News


ชาวบ้านในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม เฮรับ พรบ.อุทยานฯ ฉบับใหม่ พร้อมร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

publish: 2019-03-09 20:17:47

กาญจนบุรี... ชาวบ้านในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม เฮรับ พรบ.อุทยานฯ ฉบับใหม่ คนอยู่ร่วมกับป่า ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ