77JOWO News


ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคนใหม่ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพะเยา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

publish: 2019-10-05 04:52:46

นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เดินทางเข้าสักการะศาลหลักเมือง อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง พระเจ้าตนหลวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพะเยา ก่อนจะเดินทางไปที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมสักการะศาลพระภูมิ เจ้าที่ และพระภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพ