77JOWO News


พะเยา เครือข่ายผู้บริโภครวมกลุ่มแสดงจุดยืนพร้อมจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค

publish: 2019-12-27 01:54:34

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยาจำกัด อ.เมือง จ.พะเยา สภาผู้บริโภคจังหวัดพะเยา เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคและประชาชนจากเครือข่ายต่าง ๆ จำนวน 80 คน ได้เข้า มีส่วนร่วมในการติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ขอแสดงเจตนารมเพื่อแสดงจุดยืนของการจัดตั้ง สภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562