77JOWO News


ไทย-กัมพูชา ประชุมร่วมกัน เพื่อเตรียมจัดโครงการและกิจกรรมวัดไพรพัฒนา จ.ศรีสะเกษ ประจำปี 2562/63

publish: 2019-12-05 14:50:12

ไทย-กัมพูชา ประชุมร่วมกัน เพื่อเตรียมจัดโครงการและกิจกรรมวัดไพรพัฒนา จ.ศรีสะเกษ ประจำปี 2562/63


ติดตามการพัฒนา!!รมช.คมนาคม ติดตามเร่งรัดโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองคอนหลังล่าช้ากว่าเป้าหมาย

publish: 2019-11-17 00:21:27

รมช.คมนาคม ติดตามเร่งรัดโครงการพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช หลังมีความล่าช้าทั้งโครงการขยายต่อเติมอาคารผู้โดยสารขาออก และโครงการก่อสร้างก่อสร้างคันทางและระบบระบายน้ำท่วม


ผอ.ใหม่ พร้อมสานต่อพัฒนา-ยกระดับโรงเรียนบ้านหนองแอก ให้เป็นที่ยอมรับ

publish: 2019-11-15 09:14:34

ผู้บริหารสถานศึกษาสระแก้ว ร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแอกคนใหม่ “ผอ.แจง”โชว์วิสัยทัศน์พัฒนายกระดับสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ


ศรีสะเกษ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณเป็นองค์ประธานในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินที่วัดไพรพัฒนา (ชมคลิป)

publish: 2019-11-12 10:15:25

ศรีสะเกษ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณเป็นองค์ประธานในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินที่วัดไพรพัฒนา (ชมคลิป)


เปิดโครงการ สมุทรปราการโกกรีน ส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

publish: 2019-10-30 16:07:15

เปิดโครงการ สมุทรปราการโกกรีน ส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ


นายอภิสืทธิ์ เชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่27ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันมรณภาพ พระครูพัฒนาภินันท์ แกละ

publish: 2019-10-22 19:27:50

นายอภิสืทธิ์ เชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่27ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันมรณภาพ พระครูพัฒนาภินันท์ แกละ


สุพรรณบุรี กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มศักยภาพ สื่อท้องถิ่นตะวันตกเพื่อการสื่อสารสาธารณะและการพัฒนาชุมชน (ชมคลิป)

publish: 2019-10-16 20:12:38

สุพรรณบุรี กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มศักยภาพ สื่อท้องถิ่นตะวันตกเพื่อการสื่อสารสาธารณะและการพัฒนาชุมชน


สุพรรณบุรี จัดงานมรดกท้องถิ่นกลิ่นอายภูมิปัญญาพัฒนาสู่สากล (ชมคลิป)

publish: 2019-10-01 18:48:39

สุพรรณบุรี จัดงานมรดกท้องถิ่นกลิ่นอายภูมิปัญญาพัฒนาสู่สากล


"น้องต๊อด" นักศึกษาช่างยนต์ พิการครึ่งท่อน ปลื้มใจ ได้เข้าฝึกงานภายในศูนย์บริการของ บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่

publish: 2019-09-30 14:27:52

"น้องต๊อด" นักศึกษาช่างยนต์ พิการครึ่งท่อน ปลื้มใจ ได้เข้าฝึกงานภายในศูนย์บริการของ บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางรอง จ.บุรีรัมย์ จัดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมไทย พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ปั้น เล่น เต้น วาด (มีคลิป)

publish: 2019-09-27 23:35:56

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางรอง จ.บุรีรัมย์ จัดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมไทย พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ปั้น เล่น เต้น วาด (มีคลิป)


จิตอาสาพัฒนาเครือข่าย กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ อบต.บ้านใหม่ ทำความสะอาดบริเวณวัดกุฎีลาย (ชมคลิป)

publish: 2019-09-27 22:20:53

จิตอาสาพัฒนาเครือข่าย กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ อบต.บ้านใหม่ ทำความสะอาดบริเวณวัดกุฎีลาย


พระครูโกศลสิกขกิจสนับสนุนการศึกษามอบครุภัณฑ์และสนามกีฬามูลค่า 2 ล้านบาท

publish: 2019-09-27 11:56:32

พระครูโกศลสิกขกิจสนับสนุนการศึกษามอบครุภัณฑ์และสนามกีฬามูลค่า 2 ล้านบาท ให้ ร.ร.บ้านไพรพัฒนา จ.ศรีสะเกษ


อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดตัวกิจกรรม“ศาสตร์พระราชาสู่เกษตรพอเพียงเพื่อการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

publish: 2019-09-26 00:56:33

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดตัวกิจกรรม“ศาสตร์พระราชาสู่เกษตรพอเพียงเพื่อการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ


อธิบดีกรมศิลปากร เตรียมพัฒนาวัดถ้ำทองพรรณรา เมืองคอน เป็นแหล่งโบราณ - ท่องเที่ยว

publish: 2019-09-24 18:08:42

อธิบดีกรมศิลปากร เตรียมพัฒนาวัดถ้ำทองพรรณรา เมืองคอน เป็นแหล่งโบราณ - ท่องเที่ยว


สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring

publish: 2019-09-16 15:00:05

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring