77JOWO News


อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดตัวกิจกรรม“ศาสตร์พระราชาสู่เกษตรพอเพียงเพื่อการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

publish: 2019-09-26 00:56:33

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดตัวกิจกรรม“ศาสตร์พระราชาสู่เกษตรพอเพียงเพื่อการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ


อธิบดีกรมศิลปากร เตรียมพัฒนาวัดถ้ำทองพรรณรา เมืองคอน เป็นแหล่งโบราณ - ท่องเที่ยว

publish: 2019-09-24 18:08:42

อธิบดีกรมศิลปากร เตรียมพัฒนาวัดถ้ำทองพรรณรา เมืองคอน เป็นแหล่งโบราณ - ท่องเที่ยว


สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring

publish: 2019-09-16 15:00:05

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring


จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ

publish: 2019-09-13 19:36:22

จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างระยะ 20 ปีและแผนขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดพิธีลงนามความร่วมมือศูนย์พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์

publish: 2019-09-11 01:23:10

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดพิธีลงนามความร่วมมือศูนย์พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์


รองปลัดกลาโหมประธานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ

publish: 2019-09-09 23:21:30

รองปลัดกลาโหมประธานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ


จังหวัดอุตรดิตถ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ

publish: 2019-09-09 23:18:46

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ


คณะนักศึกษาอบรมพัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 2 พร้อมกับเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้า มุ่งเจริญ กรุ๊ป(คลิป)

publish: 2019-09-04 21:47:46

กองทัพภาคที่ 2 อบรมพัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 2 พร้อมกับเยี่ยมชม โรงไฟฟ้า มุ่งเจริญ กรุ๊ป จ.สุรินทร์


สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อจำกัด รับมอบชุดอุปกรณ์เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ TMR เพื่อพัฒนาการผลิตน้ำนมโคที่มีคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต (มีคลิป)

publish: 2019-09-04 15:39:32

สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อจำกัด รับมอบชุดอุปกรณ์เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ TMR  เพื่อพัฒนาการผลิตน้ำนมโคที่มีคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต (มีคลิป) #มหาสารคาม


โคราช พบผู้ใจบุญแห่ร่วมสมทบทุนพัฒนาวัดไม่ใช้งบของรัฐแม้แต่บาทเดียว สร้างแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คใหม่ให้ชาวบ้านไว้พักผ่อน

publish: 2019-09-02 20:37:32

โคราช พบผู้ใจบุญแห่ร่วมสมทบทุนพัฒนาวัดไม่ใช้งบของรัฐแม้แต่บาทเดียว สร้างแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คใหม่ให้ชาวบ้านไว้พักผ่อน


ภาพประวัติศาสตร์!!เชิญ ส.ส.,สว.เมืองคอนรวมพลังครั้งประวัติศาสตร์ร่วมประชุม“สภาหลาโดหก”-ชี้“รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว เดินหน้าร่วมพัฒนาบ้านเมือง

publish: 2019-09-02 09:44:46

“สภาหลาโดหก” เชิญ ส.ส.,สว.เมืองคอนรวมพลังครั้งประวัติศาสตร์หวังเดินหน้าร่วมพัฒนาบ้านเมือง-ชาวเมืองคอนตำหนิทำไม่เพิ่งคิดชี้ผลดีจากการที่มี ส.ส.จากหลายพรรคการเมืองแต่สรุปมาช้าดีกว่าไม่มาร่วมปลุก “ยักษ์ที่หลับใหลเชื่อก้าวไล่ตามพัฒนาทันเมืองอื่น ๆ


เกษตรจังหวัดชัยภูมิ หนุนเกษตรกรปลูกพืชผสมผสานตามโครงพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์

publish: 2019-08-30 09:23:59

เกษตรจังหวัดชัยภูมิ หนุนเกษตรกรปลูกพืชผสมผสานตามโครงพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์


สัตหีบ มอบโล่เชิดชูเกียรติจิตอาสาพัฒนาชุมชน

publish: 2019-08-29 14:52:55

สัตหีบ มอบโล่เชิดชูเกียรติจิตอาสาพัฒนาชุมชน


พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

publish: 2019-08-28 20:42:55

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์


สส สะถิระ ลงพื้นที่ติวหนังสือให้นักเรียนพัฒนาความรู้ รองรับEEC ในภาคตะวันออก

publish: 2019-08-28 16:01:32

สส สะถิระ ลงพื้นที่ติวหนังสือให้นักเรียนพัฒนาความรู้ รองรับEEC ในภาคตะวันออก