77JOWO News


พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

publish: 2019-08-28 20:42:55

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์


สส สะถิระ ลงพื้นที่ติวหนังสือให้นักเรียนพัฒนาความรู้ รองรับEEC ในภาคตะวันออก

publish: 2019-08-28 16:01:32

สส สะถิระ ลงพื้นที่ติวหนังสือให้นักเรียนพัฒนาความรู้ รองรับEEC ในภาคตะวันออก


จิตอาสาประชาชนร่วมปลูกป่าพัฒนาวัดสาธารณะ

publish: 2019-08-28 15:27:43

จิตอาสาประชาชนร่วมปลูกป่าพัฒนาวัดสาธารณะ


พมจ.อุตรดิตถ์ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์อนุมัติกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

publish: 2019-08-27 18:21:31

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์อนุมัติกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1,000,000 กว่าบาท


องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการสานพลังคนอุตรดิตถ์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

publish: 2019-08-26 19:29:41

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการสานพลังคนอุตรดิตถ์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ


รพ.ระนองเปิดตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินหลังใหม่พัฒนาระบบการบริการสู่ระบบ smart hospital.ห้องฉุกเฉินคุณภาพ

publish: 2019-08-25 12:33:38

รพ.ระนองเปิดตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินหลังใหม่ พัฒนาระบบการบริการสู่ระบบ smart hospital ห้องฉุกเฉินคุณภาพ เพื่อความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้มาใช้บริการทางการแพทย์


นายก ทต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่เมืองคอนเผยมุ่งพัฒนาเมืองด้านการคมนาคมและการศึกษา-เร่งขยายผิวการจราจร,สร้างโรงเรียนอนุบาลคุณภาพคับแก้ว

publish: 2019-08-24 18:30:33

นายก ทต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่เมืองคอนเผยมุ่งพัฒนาเมืองด้านการคมนาคมและการศึกษา-เร่งขยายผิวการจราจร,สร้างโรงเรียนอนุบาลคุณภาพคับแก้ว


สัตหีบเตรียมเปิดงาน ชิม ช๊อป แช๊ะ แชร์อ่าวสัตหีบกับนายอำเภอพัฒนาสินค้าท้องถิ่นสู่ระดับประเทศ

publish: 2019-08-22 16:57:47

สัตหีบเตรียมเปิดงาน ชิม ช๊อป แช๊ะ แชร์อ่าวสัตหีบกับนายอำเภอพัฒนาสินค้าท้องถิ่นสู่ระดับประเทศ


ผู้ปกครองโพสต์เฟสบุ๊กข้องใจเทศบาล จ้างครูป่วยจิตเวชดูแลเด็กเล็ก ร้องย้ายครูไปปฏิบัติหน้าที่อื่น หลังพบหลานวัย 2 ขวบมีรอยเขียวช้ำที่แขน(คลิป)

publish: 2019-08-22 12:39:48

ผู้ปกครองโพสต์เฟสบุ๊ก ข้องใจเทศบาล ต.หนองมะโมง จ้างครูป่วยจิตเวชดูแลเด็กเล็ก ร้องย้ายครูไปปฏิบัติหน้าที่อื่น หวั่นเด็กไม่ปลอดภัย หลังพบหลานวัย 2 ขวบ ที่นำไปฝากเลี้ยง มีรอยบิดเขียวช้ำที่แขน


อยุธยาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ อบจ.พระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 4 (ชมคลิป)

publish: 2019-08-21 22:25:34

อยุธยาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ อบจ.พระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 4


โครงการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร

publish: 2019-08-21 09:54:11

โครงการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร


ศอ.ปส.จ.อุตรดิตถ์ จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติด

publish: 2019-08-20 19:08:25

ศอ.ปส.จ.อุตรดิตถ์ จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติด


พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จ.ศรีสะเกษ สู่การรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

publish: 2019-08-19 21:27:41

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จ.ศรีสะเกษ สู่การรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยังยืน


สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สุโขทัย ได้รับการตอบรับเพิ่มช่องทางจำหน่ายสร้างรายได้

publish: 2019-08-17 20:08:24

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สุโขทัย ได้รับการตอบรับเพิ่มช่องทางจำหน่ายสร้างรายได้


นักเรียนหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 77 ศึกษาดูงานเพื่อวางแผนพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองในอนาคต

publish: 2019-08-16 20:32:13

นักเรียนหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 77 ศึกษาดูงานเพื่อวางแผนพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองในอนาคต