77JOWO News


ผู้ใช้แรงงานชาวเมียนมาร์ร่วมพัฒนาลอกคูคลองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.10

publish: 2019-07-29 21:54:47

ชาวเมียนมาร์กว่า 10 คน ได้ร่วมกันพัฒนาลอกคูคลองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่ในหลวง รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ


นักเรียนชายแดนกัมพูชาด้าน จ.ศรีสะเกษ พัฒนาความสะอาดทำความดีถวายในหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 ก.ค. 2562

publish: 2019-07-28 19:52:42

นักเรียนชายแดนกัมพูชาด้าน จ.ศรีสะเกษ พัฒนาความสะอาดทำความดีถวายในหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 ก.ค. 2562


เทศบาลเมืองสัตหีบร่วมพัฒนาทำความสะอาดทาสีรอบตลาดเฉลิมพระเกียรติร.10

publish: 2019-07-27 08:42:30

เทศบาลเมืองสัตหีบร่วมพัฒนาทำความสะอาดทาสีรอบตลาดเฉลิมพระเกียรติร.10


ปทุมธานี พาณิชย์จังหวัดผลักดันเมืองปทุมสู่เมืองตลาดโลกพัฒนาเศรษฐกิจทันยุค4.0

publish: 2019-07-26 20:33:41

ปทุมธานี พาณิชย์จังหวัดผลักดันเมืองปทุมสู่เมืองตลาดโลกพัฒนาเศรษฐกิจทันยุค4.0


ทต เขตรอุดมศักดิ์ร่วมพัฒนาเก็บขยะฟื้นฟูชายหาดเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10

publish: 2019-07-26 16:05:28

ทต เขตรอุดมศักดิ์ร่วมพัฒนาเก็บขยะฟื้นฟูชายหาดเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10


นนทบุรี โครงการ กต.ตร.และตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี สร้างสรรค์พัฒนา โรงพักน่าอยู่เพื่อประชาชน

publish: 2019-07-25 19:11:25

โครงการ กต.ตร.และตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี สร้างสรรค์พัฒนา โรงพักน่าอยู่เพื่อประชาชน


เทศบาลเมืองสะเดาจัดแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาล และโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ เป็นครั้งที่ 21

publish: 2019-07-24 20:49:54

เทศบาลเมืองสะเดาจัดแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาล และโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ เป็นครั้งที่ 21 มีโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมทั้งหมด 19 แห่ง เป้าหมายเพื่อปลูกฝังเยาวชน ในการสร้างความสามัคคี ส่งเสริมพัฒนาสติปัญญา ให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา


ปทุมธานี กอ.รมน.จับมือสื่อพัฒนาขยายเครือข่ายด้านการข่าวภาคประชาชน

publish: 2019-07-24 18:25:35

ปทุมธานี กอ.รมน.จับมือสื่อพัฒนาขยายเครือข่ายด้านการข่าวภาคประชาชน


เรือนจำจังหวัดสงขลา เปิดการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหลักสูตรสัคคสาสมาธิ

publish: 2019-07-23 19:41:41

เรือนจำจังหวัดสงขลา เปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง "หลักสูตรสัคคสาสมาธิ" รุ่นที่2 เพื่อพัฒนาทัศนคติ จิตใจและทักษะการใช้ชีวิต เมื่อพ้นโทษแล้วจะได้กลับไปเป็นพลเมืองดีของสังคม


คณะทำงาน โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวลงพื้นที่ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

publish: 2019-07-23 18:55:26

คณะทำงาน โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวลงพื้นที่ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กำลังพลมณฑลทหารบกที่ 35


ผู้ว่าสุโขทัยนำจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

publish: 2019-07-22 23:49:47

ผู้ว่าสุโขทัยนำจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมพัฒนาลำน้ำสาธารณะประโยชน์ จ.ชัยนาท เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(คลิป)

publish: 2019-07-22 12:10:30

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมพัฒนาลำน้ำสาธารณะประโยชน์ จ.ชัยนาท เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศั

publish: 2019-07-21 13:52:39

จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562


จังหวัดอุตรดิตถ์จัด กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาคลองโพ

publish: 2019-07-20 13:17:29

จังหวัดอุตรดิตถ์จัด กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาคลองโพ


เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุขแก่แกนนำชุมชนและอสม. เทศบาลเมือง อุตรดิตถ์

publish: 2019-07-19 16:56:02

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุขแก่แกนนำชุมชนและอสม. เทศบาลเมือง อุตรดิตถ์