77JOWO Newsด้วยใจภักดี! ชาวนากำแพงเพชร ร่วมปั่นเพื่อพ่อ แม้พิการขาขาด

publish: 2015-12-11 16:23:47

ความพิการไม่เป็นอุปสรรค ต่อการถวายความจงรักภักดี ลุงชาวนากำแพงเพชร แสดงให้เห็น นำจักรยานคู่ใจ ร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ" แม้พิการขาขาด