77JOWO News


ศรีสะเกษ แม่ชายแดนไทยเขมรจูงลูกตักบาตรในวันแม่แห่งชาติ พร้อมทั้งจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

publish: 2019-08-12 16:30:42

ศรีสะเกษ แม่ชายแดนไทยเขมรจูงลูกตักบาตรในวันแม่แห่งชาติ พร้อมทั้งจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ


จ.ศรีสะเกษ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชหลวงพ่อโต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

publish: 2019-07-25 18:21:10

จ.ศรีสะเกษ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชหลวงพ่อโต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


จ.นครราชสีมา วัดป่าศรัทธารวม ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคล

publish: 2019-05-29 09:30:03

จ.นครราชสีมา วัดป่าศรัทธารวม ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคล


ศรีสะเกษประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

publish: 2019-05-28 19:23:46

ศรีสะเกษประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


ชาวสงขลาและคณะสงฆ์เกือบ 3พันร่วมเจริญพระพุทธมนต์้ฉลิมพระเกียรติในหลวงรัฃกาลที่10

publish: 2019-05-07 21:56:44

จังหวัดสงขลา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดี โดยมีคณะสงฆ์กว่า 1,200 รูปและข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสาและพุทธศาสนิกชนชาวสงขลาเข้าร่วมในพิธีกว่า 1,500 คน


จ.นครราชสีมา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

publish: 2019-05-07 21:03:15

จ.นครราชสีมา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


ชาวสมุทรปราการร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

publish: 2019-05-07 21:01:58

ชาวสมุทรปราการร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ


สุพรรณบุรี พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ชมคลิป)

publish: 2019-05-04 16:59:34

สุพรรณบุรี พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


สุพรรณบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ชมคลิป)

publish: 2019-01-28 22:33:47

สุพรรณบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีทำบุญเปิดสำนักงานคลัง หลังจากได้ปรับปรุงสำนักงานใหม่ ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ

publish: 2018-10-19 18:08:44

สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลเปิดสำนักงานคลัง หลังจากได้ปรับปรุงสำนักงานใหม่


ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันตำรวจ

publish: 2018-10-17 15:45:33

ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันตำรวจ


นครนายก พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระพุทธนวราชบพิตร ประจำจังหวัดนครนายก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

publish: 2018-07-28 19:35:47

วัดพราหมณี พระอารามหลวง จัดพิธีพระพุทธมนต์ สมโภชพระพุทธนวราชบพิตร ประจำจังหวัดนครนายก เพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561


นายอำเภอท่าบ่อ นำทุกภาคส่วน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระพุทธรูปสำคัญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

publish: 2018-07-28 08:10:21

นายอำเภอท่าบ่อ นำทุกภาคส่วนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค. 2561


จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์พระพุทธรูปสำคัญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ชมคลิป)

publish: 2018-07-23 15:16:01

จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์พระพุทธรูปสำคัญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561