77JOWO News


พุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ต พร้อมใจเข้าวัดฟังธรรม เวียนเทียน ร่วมกิจกรรม "วันอาสาฬหบูชา" จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561

publish: 2018-07-27 11:40:59

พุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ต พร้อมใจเข้าวัดฟังธรรม เวียนเทียน ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชา" จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว


สุพรรณบุรี วัดเถรพลายจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำพุทธศาสนิกชนแห่ร่วมพิธีคึกคัก

publish: 2018-07-25 18:55:45

สุพรรณบุรี วัดเถรพลายจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำพุทธศาสนิกชนแห่ร่วมพิธีคึกคัก