77JOWO News


แห่งแรกของภาคใต้โรงพยาบาลที่ใช้โชล่าเซลในการแพทย์

publish: 2019-08-08 20:25:39

แห่งแรกของภาคใต้โรงพยาบาลที่ใช้โชล่าเซลในการแพทย์ เมื่อเวลา 9.30น.ของวันที่8 สิงหาคม 2562 ที่โรงพยาบาลหลังสวน อ.หลังสวน ชุมพร ภาคประชาชนในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรขับเคลื่อนความเป็นธรรมทางพลังงานโดยเข้าร่วมกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และปฏิบัติการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปขนาด 30 กิโลวัตต์ให้กับโรงพยาบาลหลังสวน การติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการช่วงแรกของกองทุนแสงอาทิตย์(Thailand Solar Fund) [2] ที่ใช้เงินบริจาคจากประชาชนทั้งหมดเพื่อสร้างการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานให้กับโรงพยาบาลของรัฐ 7 แห่ง ด้วยการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปในระบบออนกริดหรือระบบที่ไม่ใช้แบตเตอรี่สำรองแต่ยังเชื่อมต่อระบบกับการไฟฟ้า โดยที่โรงพยาบาลหลังสวนจะเป็นโรงพยาบาลแสงอาทิตย์แห่งแรกของภาคใต้และแห่งที่ 2 ของกองทุนแสงอาทิตย์ นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ มหารัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลังสวน จ.ชุมพร กล่าวว่า “ทางโรงพยาบาลมีศักยภาพในการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป โดยมีอาคารบริการของโรงพยาบาลที่มีความเหมาะสมในการติดตั้งและลงทุน มีบุคลากรที่ทำงานซ่อมบำรุงที่จะสามารถเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการร่วมติดตั้งและดูแลรักษาอีกราว 8 คน โรงพยาบาลมีนโยบาย และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นในการประหยัดพลังงานและการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน การระดมทุนเพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปให้กับโรงพยาบาลจะช่วยลดภาระค่าไฟให้กับโรงพยาบาล และหากมีมาตรการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมด้วยจะช่วยให้ลดภาระค่าไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นอีก” โรงพยาบาลหลังสวน เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ขนาด 120 เตียง รับผิดชอบประชาชนอำเภอหลังสวนและอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดชุมพรไม่น้อยกว่า 150,000 คน และรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนในโซนใต้ของจังหวัดชุมพร ประกอบด้วยโรงพยาบาลละแม โรงพยาบาลพะโต๊ะ โรงพยาบาลทุ่งตะโก และโรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน ด้วยขีดจำกัดทางด้านงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทางโรงพยาบาลหลังสวนจึงจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายที่สามารถทำได้ อย่างเช่น การประหยัดพลังงานและการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน เนื่องจากปัจจุบันภาระค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลเฉลี่ยเดือนละราว 5 แสนบาท ทางด้านบุญยืน ศิริธรรมคณะกรรมการกองทุนแสงอาทิตย์ กล่าวว่า “ การบริจาคของประชาชนผ่านกองทุนแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลทั้ง7แห่งแรกของประเทศไทยสามารถติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ภายในปี2562นั้น ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญยิ่งในการต่อกรกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ผูกขาดอำนาจการจัดการพลังงาน เมื่อทุกหลังคาบ้านติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วนอกจากจะลดค่าบิลไฟฟ้าของครอบครัว ยังลดการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลจากต่างประเทศอีกทั้งหายนะทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของทุกคน ประชาธิปไตยทางพลังงานย่อมจะเกิดเมื่อเราสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน” ปฏิบัติการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปของกองทุนแสงอาทิตย์ดำเนินควบคู่ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนเพื่อความเป็นธรรมทางพลังงาน แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นผู้นำการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2562) มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในประเทศไทยเน้นไปที่ระดับกิจการ (utility scale) เช่น โซลาร์ฟาร์ม ซึ่งมีกลไกสนับสนุนผ่านการรับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff [3]ในขณะที่ระบบ Net-metering ยังเป็นเพียงโครงการนำร่องโดยการติดตั้งโซลาร์รูฟที่ผลิตเพื่อใช้เองและเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลเพราะยังคงติดอยู่ที่ระเบียบการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าที่ไม่อนุญาตให้มีกระแสไฟฟ้าไหลย้อนเข้าสู่ระบบ ส่วนโครงการโซลาร์ภาคประชาชนตามแผนของกระทรวงพลังงานนั้นไม่ประสบผลสำเร็จแห่งแรกภาคใต้โรงพยาบาลที่ใช้โชล่าเซลในการแพทย์


"อุตุ"เตือนภาคใต้ มีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่ง ทะเลอันดามัน-อ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร เตือนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

publish: 2019-08-08 14:21:09

"อุตุ"เตือนภาคใต้ มีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่ง ทะเลอันดามัน-อ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร เตือนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ (ติดตามรายละเอียด)


เกษตรเขต 5 สงขลา เชิญ “ ชม ซ้อบ ชิม “งานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้ ปี 62

publish: 2019-08-08 12:11:29

เกษตรเขต 5 สงขลา เชิญ “ ชม ซ้อบ ชิม “งานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้ ปี 62


เปิดเวทีการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2562 รอบชิงชนะเลิศภูมิภาค ภาคใต้

publish: 2019-08-08 08:43:14

เปิดเวทีการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2562 รอบชิงชนะเลิศภูมิภาค ภาคใต้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้ขยายขอบเขตความรู้ของตน โดยการออกแบบสร้างสรรค์หุ่นยนต์รวมถึงการสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับหุ่นยนต์


อุตุเตือน 6จ.ภาคใต้เสี่ยงฝนตกหนักร้อยละ30-ทะเลอันดามัน-อ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ (ติดตามรายละเอียด)

publish: 2019-08-07 15:32:39

อุตุ เตือน!! 6 จังหวัดภาคใต้เสี่ยงฝนตกหนักร้อยละ 30 - ทะเลอันดามัน-อ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ (ติดตามรายละเอียด)


ผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์ เปิดงานโครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้านวัตกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ มีผู้ประกอบการสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม จาก 11จังหวัด

publish: 2019-08-01 22:02:08

เปิดงานโครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์ เปิดงานโครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้านวัตกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ มีผู้ประกอบการสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม จาก 11จังหวัดเข้าร่วมนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีมีคุณภาพ ทั้งของกิน อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มาจัดและแสดงจำหน่ายระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคมนี้


ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลประชุมบูรณาการสร้างการรับรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาจ.ชายแดนใต้

publish: 2019-08-01 13:37:33

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลประชุมบูรณาการสร้างการรับรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานด้านการประชาสังคมและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่


เกษตรเขต 5 สงขลา เชิญ ชิม ชม ช็อป แชะ งานแสดงและจำหน่ายวิสวหกิจชุมชนภาคใต้

publish: 2019-08-01 08:57:31

เกษตรเขต 5 สงขลา เชิญ ชิม ชม ช็อป แชะ งานแสดงและจำหน่ายวิสวหกิจชุมชนภาคใต้


“เอสซีจี ซิเมนต์” ร่วมมือ “สอศ.” จัดแข่งขัน คอนกรีตพลังช้าง อาชีวศึกษา ภาคใต้ ยกระดับทักษะ เสริมประสบการณ์ นักศึกษาอาชีวศึกษา   

publish: 2019-07-25 22:56:54

“เอสซีจี ซิเมนต์” ร่วมมือ “สอศ.” จัดแข่งขัน คอนกรีตพลังช้าง อาชีวศึกษา ภาคใต้ ยกระดับทักษะ เสริมประสบการณ์ นักศึกษาอาชีวศึกษา         


"อุตุ" เผย ภาคใต้ฝนตกลด ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง (ติดตามรายละเอียด)

publish: 2019-07-24 13:15:01

"อุตุ" เผย ภาคใต้ฝนตกลด ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง (ติดตามรายละเอียด)


กลุ่ม Lancer Ex South Zone ภาคใต้ จัด “โครงการ Lancer Ex ภาคใต้ ช่วยน้อง ครั้งที่ 4”

publish: 2019-07-22 14:16:04

กลุ่ม Lancer Ex South Zone ภาคใต้ จัด “โครงการ Lancer Ex ภาคใต้ ช่วยน้อง ครั้งที่ 4”


อุตุเตือนภาคใต้ ระวังน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน ทะเลอันดามัน-อ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 21 ก.ค. นี้

publish: 2019-07-18 14:59:06

"อุตุ" เตือน 14 ภาคใต้!!! ประชาชนระวังน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน ทะเลอันดามัน-อ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 21 ก.ค. นี้ (ติดตามรายละเอียด)


"อุตุ" เตือนภาคใต้ฝนตกหนัก อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก-อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง เตือนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งถึง 21 ก.ค.นี้

publish: 2019-07-17 16:56:02

"อุตุ" เตือน!! ภาคใต้ฝนตกหนัก อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก-อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง เตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งถึง 21 ก.ค.นี้ (ชมคลิป)


"อุตุ" เตือน!!! ทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร (ชมคลิป)

publish: 2019-07-15 13:56:10

"อุตุ" เตือน!!! ภาคใต้ชุ่มฉ่ำ 16 - 19 ก.ค. นี้ ทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร (ติดตามรายละเอียด)


บุกซิวอดีต อส.และคนขับรถอดีตนายก อบจ.สงขลา ยึดปืนเอ็ม 16-กระสุนอื้อ

publish: 2019-07-12 12:59:54

บุกซิวอดีต อส.และคนขับรถอดีตนายก อบจ.สงขลายึดปืนเอ็ม 16 จำนวน 2 กระบอกพร้อมกระสุนอื้อ-คาดเผนปืนของทางราชกรที่ถูกกล่มก่อการร้ายชิงเอาไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้-อ้างเพื่อนในพื้นที่จังหวายแดนใต้นำมาฝากเอาไว้