77JOWO News


ภูมปัญญาท้องถิ่นชาวอำเภอแม่ใจผลิตน้ำปู ขายสร้างรายได้งาม

publish: 2019-10-04 02:56:29

ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จำนวนมากหันมาผลิตน้ำปู อาหารขึ้นชื่อของชาวล้านนา ที่มักนิยมทำกันในช่วงนี้ เนื่องจากตัวปูนา ที่มีตัวเจริญวัยเต็มที่ และสามารถหาได้จำนวนมาก ในพื้นที่ โดยชาวบ้านส่วนใหญ่จะนำมาทำเป็นน้ำปู หรือน้ำปู๋ ที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหาร ซึ่งชาวบ้านจะทำไว้เพื่อรับประทานในครอบครัวและนำออกจำหน่ายสร้างรายได้งาม