77JOWO News


มณฑลทหารบกที่ 35 จัดพิธีต้อนรับทหารกองประจำการผลัดที่ 1/2562

publish: 2019-05-02 11:23:17

มณฑลทหารบกที่ 35 จัดพิธีต้อนรับทหารกองประจำการผลัดที่ 1/2562


แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ร่วมกับ มทบ.35 และรพ.ค่ายพิชัยดาบหักเปิดศูนย์บูรณาการร่วมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลจังหวัดอุตรดิตถ์

publish: 2019-04-12 09:12:58

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ร่วมกับ มทบ.35 และรพ.ค่ายพิชัยดาบหักเปิดศูนย์บูรณาการร่วมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลจังหวัดอุตรดิตถ์


กองพันทหารม้าที่ 7 กรมทหารม้าที่ 2 มทบ.35จัดทำพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอนุสรณ์สถานผู้กล้า สมรภูมิบ้านร่มเกล้าและสมรภูมิอื่นๆ

publish: 2019-02-27 14:50:26

กองพันทหารม้าที่ 7 กรมทหารม้าที่ 2 มทบ.35จัดทำพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอนุสรณ์สถานผู้กล้า สมรภูมิบ้านร่มเกล้าและสมรภูมิอื่นๆ


โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 37 ปี

publish: 2019-02-12 00:43:02

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 37 ปี


มทบ. 35 ร่วมจิตอาสาและชมรมคนรักในหลวง จ.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมราษฎร์รัฐร่วมใจแก้ปัญหาฝุ่นละออง

publish: 2019-02-03 20:32:00

มณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับจิตอาสาจังหวัดอุตรดิตถ์และชมรมคนรักในหลวงจัดกิจกรรมราษฎร์รัฐร่วมใจแก้ปัญหาฝุ่นละออง


มณฑลทหารบกที่ 35 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร

publish: 2018-12-08 00:20:08

มณฑลทหารบกที่ 35 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร


มณฑลทหารบกที่ 35 จัดพิธีแบ่งทหารใหม่ผลัดที่ 2/61 เข้าหน่วยทหารในพื้นที่

publish: 2018-11-01 22:10:19

มณฑลทหารบกที่ 35 จัดพิธีแบ่งทหารใหม่ผลัดที่ 2/61เข้าหน่วยทหารในพื้นที่