77JOWO News


เจ้าหน้าที่ มทร.ทุ่งใหญ่ขับรถยนต์ เจองูเหลือมขนาดใหญ่ เลื้อยนอนขวางถนน เบรกตัวโก่งหยุดรถให้เลื้อยไปจนเข้าป่าข้างทางอย่างปลอดภัย

publish: 2019-06-27 12:11:00

หนุ่มใจหล่อ!! เจ้าหน้าที่ มทร.ท่งใหญ่ขับรถยนต์งูเหลือมขนาดใหญ่ เลื้อยนอนขวางถนน-เบรกตัวโก่งหยุดรถให้เหลือมค่อยๆ เลื้อยไปจนเข้าป่าข้างทางอย่างปลอดภัย -ชาวบ้านเผยเป็นลางดีอาจจะมีโชคลาภครั้งใหญ่-แต่หนุ่มเชื่อการไม่เบียดเบียนทำร้ายสรรพสัตว์ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถือว่ามีความสุขแล้ว


ตื่นตา!!มทร.ศรีวิชัยเมืองคอนจัดงานวันเกษตรแห่งชาติยิ่งใหญ่ชมของดีวิถีชุมชน-ลุ้นเชียร์ประกวดปลากัดและซื้อของฝากส่งเสริมรายได้เกษตรกร

publish: 2019-02-05 16:55:36

ตื่นตา!!ตื่นตา มทร.ศรีวิชัยเมืองคอนจัดงานวันเกษตรแห่งชาติยิ่งใหญ่ชมของดีวิถีชุมชน-ลุ้นเชียร์ประกวดปลากัดและซื้อของฝากส่งเสริมรายได้เกษตรกร