77JOWO News


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดพิธีลงนามความร่วมมือศูนย์พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์

publish: 2019-09-11 01:23:10

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดพิธีลงนามความร่วมมือศูนย์พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยสู่พาณิชย์ด้วยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

publish: 2019-05-13 21:58:44

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยสู่พาณิชย์ด้วยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาการรวมกลุ่มเพื่อการผลิตกล้วยพระราชทานและการส่งเสริมการตลาดพระราชทาน