77JOWO News


มาเรียมพัฒนาการเพิ่มขึ้น ขณะที่เจ้าหน้าที่โดนสัตว์มีพิษบ่อยเพราะช่วงมรสุม

publish: 2019-07-03 17:22:06

เจ้ามาเรียม ลูกพะยูนเพศเมียวัย 6 เดือนเริ่มมีสัญชาติญาณของสัตว์ทะเลหายาก นอนเล่นน้ำตามกระแสน้ำลงเพื่อพร้อมลงน้ำลึกหากน้ำทะเลลดต่ำลงและมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอีกครึ่งกิโลกรัมแล้ว