77JOWO News


ปทุมธานี สอศ.จัดมหกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ

publish: 2019-03-07 17:09:50

ปทุมธานี สอศ.จัดมหกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ


ครู-นักเรียน สร้างมิติใหม่ การปลุกเพื่อนไปโรงเรียน ยกวงดุริยางค์บรรเลงถึงหน้าบ้าน

publish: 2019-01-15 10:03:00

ครู-นักเรียน สร้างมิติใหม่ การปลุกเพื่อนไปโรงเรียน ยกวงดุริยางค์บรรเลงถึงหน้าบ้าน


MOU ครั้งประวัติศาสตร์ อบจ.พัทลุง – อบจ.โคราช ร่วมสร้างมิติใหม่แห่งการจัดการศึกษาฯ ท้องถิ่น

publish: 2018-09-14 17:37:27

อบจ.พัทลุง MOU อบจ.โคราช สร้างมิติใหม่แห่งวงการการศึกษาท้องถิ่น พร้อมร่วมบริหารจัดการ การศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ และ การจัดกิจกรรมทางการศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่าง 2 องค์กร