77JOWO News

ไทย-ลาวชื่นมื่น จับมือ MOU แก้ปัญหาความมั่นคงและยาเสพติด

publish: 2017-03-04 12:06:44

จังหวัดพะเยา-แขวงไชยะบุลีประชุมร่วมมือความสงบฯตามแนวชายแดนไทย-ลาวครั้งที่ 9 ทำ MOU ร่วมมือด้านความมั่นคง แก้ไขปัญหายาเสพติด แรงงาน เชื่อมการค้า การลงท