77JOWO News


ผู้ว่า ฯเมืองคอนเมืองคอนเปิดฝึกอบรมการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ประจำปี 2563

publish: 2020-02-13 23:07:13

ผู้ว่า ฯเมืองคอนเมืองคอนเปิดฝึกอบรมการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ประจำปี 2563


กองทัพเรือฝึกยิงด้วยกระสุนจริง ทดสอบความพร้อมและขีดความสามารถของหน่วย

publish: 2019-05-15 14:38:27

กองทัพเรือฝึกยิงด้วยกระสุนจริง ทดสอบความพร้อมและขีดความสามารถของหน่วย