77JOWO News


เริ่มแล้ว สุดยิ่งใหญ่ตระการตา งานประเพณีบุญบั้งไฟบวงสรวงพระศรีนครเตาท้าวเธอ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ประจำปี 2562 (ชมคลิป)

publish: 2019-05-30 15:42:59

เริ่มแล้ว สุดยิ่งใหญ่ตระการตา งานประเพณีบุญบั้งไฟบวงสรวงพระศรีนครเตาท้าวเธอ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ประจำปี 2562 (ชมคลิป)


ยิ่งใหญ่ ตระการตางานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562 (ชมคลิป)

publish: 2019-02-10 21:36:02

ยิ่งใหญ่ ตระการตางานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562


อยุธยา เตรียมจัดงานตรุษจีนอยุธยามหามงคล ครั้งที่ 13 อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา พร้อมชมริ้วขบวนรถแห่จาก 108 ศาลเจ้า และกิจกรรมต่างๆ (ชมคลิป)

publish: 2019-01-28 22:04:20

อยุธยา เตรียมจัดงานตรุษจีนอยุธยามหามงคล ครั้งที่ 13 อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา พร้อมชมริ้วขบวนรถแห่จาก 108 ศาลเจ้า และกิจกรรมต่างๆ


สุดยิ่งใหญ่ตระการตา งานสืบสานประเพณีลอยกระทงรัตนบุรี ประจำปี 2561 ประชาชนนับหมื่นแห่ชมพลุใต้น้ำสุดอลังการนับร้อยลูก ครั้งแรกในอีสานใต้

publish: 2018-11-23 12:53:45

สุดยิ่งใหญ่ตระการตา งานสืบสานประเพณีลอยกระทงรัตนบุรี ประจำปี 2561 ประชาชนนับหมื่นแห่ชมพลุใต้น้ำสุดอลังการนับร้อยลูก ครั้งแรกในอีสานใต้


มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ ทอดกฐินตกค้าง 22 วัด จัดขบวนแห่ต้นเงินอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา

publish: 2018-11-21 17:06:01

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษทอดกฐินตกค้าง 22 วัด จัดขบวนแห่ต้นเงินอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา


อำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดแห่เทียนพรรษาทางน้ำยิ่งใหญ่ตระการตา ขบวนเรืออนันตนาคราชจำลอง นำเรืออีก150 ลำล่องคลองเกาะเรียนงดงาม(ชมคลิป)

publish: 2018-07-28 00:27:42

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดแห่เทียนพรรษาทางน้ำยิ่งใหญ่ตระการตา ขบวนเรืออนันตนาคราชจำลอง นำเรืออีก150 ลำล่องคลองเกาะเรียน งดงาม


โคราช เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ตระการตางานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 คาดนักท่องเที่ยวแห่ชมจำนวนมากมีเงินสะพัดกว่า 100 ล้านบาท

publish: 2018-07-21 11:27:43

โคราช เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ตระการตางานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 คาดนักท่องเที่ยวแห่ชมจำนวนมากมีเงินสะพัดกว่า 100 ล้านบาท